Zakres Działalności

Zakresem działalności Zakładu objęte jest:

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie:
  • zespołów ratownictwa medycznego specjalistycznych,
  • zespołów ratownictwa medycznego podstawowych,
  • dyspozytorni medycznych,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach zespołu sanitarnego neonatologicznego,
 • realizowanie transportów sanitarnych z użyciem specjalistycznych pojazdów - ambulansów sanitarnych
 • udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • organizowanie i prowadzenie akcji, programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia, w tym również mających na celu podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i seminariów z zakresu medycyny ratunkowej i dziedzin pokrewnych

 

Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

 • wynajmu i dzierżawy powierzchni, pomieszczeń i gruntów
 • usług dotyczących zabezpieczenia medycznego imprez masowych
 • usług motoryzacyjnych
 • przeglądów rejestracyjnych i diagnostycznych pojazdów samochodowych
 • obrotu materiałami koncesjonowanymi w zakresie określonym koncesją, tj. sprzedaż paliw na Stacji Paliw Zakładu
 • prowadzenia parkingu oraz przechowywania pojazdów

pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia

Metryka strony

Udostępniający: SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zalewska

Wprowadzający: Katarzyna Zalewska

Data wprowadzenia: 2003-09-23

Data modyfikacji: 2014-05-09

Opublikował: Katarzyna Zalewska

Data publikacji: 2003-09-23