O nas


 

Nazwa pełna:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku

Nazwa skrócona:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Adres i telefony:

 

15-874 Białystok,

 

ul. Poleska 89

 

 

Tel. 85 66 37 301

fax. 85 66 37 302

 

 

Informacje ogólne:

SP ZOZ WSPR w Białymstoku jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 SP ZOZ WSPR w Białymstoku posiada osobowość prawną.

Uprawnienia podmiotu tworzącego SP ZOZ WSPR w Białymstoku wykonuje Województwo Podlaskie.

NIP

542-25-03-045

REGON

050622576

KRS

0000179636

 

Struktura własnościowa Zakładu - 100% udziału Województwa Podlaskiego w funduszu założycielskim

 

Zakład działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018.160 t.j. z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2017.2195 t.j. z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 t. j. z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z późn zm.),
  5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 t.j. z późn. zm.),
  6. innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  7. Statutu SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Metryka strony

Udostępniający: SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zalewska

Data wytworzenia: 2018-05-04

Wprowadzający: Katarzyna Zalewska

Data wprowadzenia: 2013-03-04

Data modyfikacji: 2018-05-04

Opublikował: Katarzyna Zalewska

Data publikacji: 2013-03-04