Kontrole Zakładu

 

Rok 2015

 

Instytucja Data kontroli Zakres kontroli
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

22.10.2015-

23.10.2015

Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, tj. 1. Zgodność z księgą rejestrową nr 000000010639 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem, 2. Zgodność z warunkami wskazanymi w art. 17 ust 1 pkt 1-4a, art. 17 ust 4, art. 24 ust 1, art 36 ust 1, art. 42, art. 46 ust. 3, art. 47 ust 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.), 3. Zgodność z art. 11 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.)
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku 10.12.2015 - 11.12.2015 Ocena podmiotów leczniczych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, tj. 1. Zgodność z księgą rejestrową nr 000000010639 w zakresie struktury organizacyjnej oraz danych objętych rejestrem, 2. Zgodność z warunkami wskazanymi w art. 17 ust 1 pkt 1-4a, art. 17 ust 4, art. 24 ust 1, art 36 ust 1, art. 42, art. 46 ust. 3, art. 47 ust 1 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.), 3. Zgodność z art. 11 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.)
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 24.11.2015 - 21.12.2015 r.
z przerwą w dniach 24.11, 30.11, 15.12, 18.12, 21.12
1. Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych , 2. Prawidłowość gospodarowania mieniem, 3. Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej
Agencja Rezerw Materiałowych 09.09.2015 Prawidłowość przechowywania udostępnionych rezerw strategicznych w zakresie: 1. Zgodności ilości i asortymentu udostępnionego towaru, 2. Zgodności w zakresie miejsca przechowywania towaru w magazynie, 3. zgodności warunków przechowywania towaru , 4. Ustalenie czy udostępnione towary były używane
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 27.05.2015 - 29.09.2015 Kontrola pod kątem wydania decyzji na rozszerzenie działalności leczniczej w zakresie udzielania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w godzinach 18.00 - 8.00 w dni powszednie oraz w godzinach 8.00 - 8.00 w soboty, niedziele i święta, przy ul. Transportowej 4 w Białymstoku
Konsultant Wojewódzki w Medycynie Ratunkowej 03.12.2015 - 03.12.2015  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

14.01.2015

ZPD w Sokółce

kontrola wykonania obowiązków wynikających z decyzji nr 35/D/HK/14 z dnia 19.09.2014 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

22.04.2015

               ZPD w Sokółce               

kontroli dokonano w związku z otrzymanymi od PPIS w Białymstoku w okresie od 09.04.2015 r. do 18.04.2015 r. zgłoszenia przypadków podejrzeń/zatruć środkami zastępczymi wśród osób zamieszkałych na terenie powiatu sokólskiego.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce 23.04.2015
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - punkt pobrań w Sokółce przy ul. Sikorskiego 40
Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń i ich wyposażenia oraz przestrzegania procedur w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

11.05.2015

ZPD w Sokółce Podstacja w Suchowoli

Ocena pomieszczeń ZPD, ocena karetki pogotowia ratunkowego oraz przestrzegania procedur dot. Zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

23.06.2015

ZPD w Sokółce Podstacja w Dąbrowie Białostockiej

Kontrola sanitarna w zakresie oceny stanu sanitarnego pomieszczeń i ich wyposażenia oraz przestrzegania procedur w obszarze realizacji działań zapobiegającyh szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

26.08.2015

ZPD w Sokółce

Ocena stanu sanitarnego pomieszczeń i ich wyposażenia oraz przestrzegania procedur w obszarze realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków zdrowotnych środowiska pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce 07.09.2015
ZPD w Sokółce Podstacja w Krynkach
Ocena pomieszczeń ZPD, ocena karetki pogotowia ratunkowego oraz przestrzegania procedur dot. Zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

17.11.2015

ZPD w Sokółce

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń ujętych w decyzji 77/D/EP/15 z 17.09.2015
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce 25.09.2015
ZPD w Hajnówce Podstacja w Kleszczelach
Ocena stanu sanitarno-technicznego zakładu opieki zdrowotnej - czystość bieżąca, stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia karetek, postępowanie z bielizną, postępowanie z odpadami, dezynfekcja, procesy sterylizacji materiału i narzędzi wielokrotnego użycia, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej w obszarze działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, procedury zapobiegające zakażeniom zakładowym, dokumentacja zdrowotna pracowników, zgłaszalność chorób zakaźnych, ocena bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników chemicznych i biologicznych, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce

25.09.2015

ZPD w Hajnówce

Ocena stanu sanitarno-technicznego zakładu opieki zdrowotnej - czystość bieżąca, stan techniczny pomieszczeń i wyposażenia karetek, postępowanie z bielizną, postępowanie z odpadami, dezynfekcja, procesy sterylizacji materiału i narzędzi wielokrotnego użycia, prowadzenie i dokumentowanie kontroli wewnętrznej w obszarze działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, procedury zapobiegające zakażeniom zakładowym, dokumentacja zdrowotna pracowników, zgłaszalność chorób zakaźnych, ocena bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych czynników chemicznych i biologicznych, ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach

02.11.2015

ZPD w Siemiatyczach

Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego i technicznego pomieszczeń pogotowia ratunkowego, oceny karetek pogotowia ratunkowego oraz postępowania z odpadami
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

27.05.2015

SP ZOZ WSPR w Białymstoku

ocena ambulatorium, ocena karetek pogotowia ratunkowego, w tym ocena procedur dezynfekcyjnych i sterylizacyjnych
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

23.06.2015   

SP ZOZ WSPR w Białymstoku

kontrola sprawdzająca protokoły EP.204/15 z dnia 08.06.2015

 

Metryka strony

Udostępniający: Katarzyna Zalewska

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Zalewska

Data wytworzenia: 2014-05-08

Wprowadzający: Katarzyna Zalewska

Data wprowadzenia: 2014-05-23

Data modyfikacji: 2016-05-13

Opublikował: Katarzyna Zalewska

Data publikacji: 2014-05-23